فعالیت این شرکت با ارائه خدمات فنی در زمینه پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات پزشکی و فیزیوتراپی شروع شد که با توجه به خدمات مطلوب ارائه شده و هزینه مناسب جایگاه مطلوبی در بین جامعه فیزیوتراپی پیدا کرد .

این تعمیرات شامل تجهیزاتی به شرح ذیل می باشد:

این شرکت موفق به اختراع دستگاه ماساژور درمانی “فریکاتور”   با عملکرد فریکشن ماساژ و ماساژ سطحی شده است.

دستگاه بادکش  لغزان  (جهت وکیوم تراپی)، محصول  دیگری از تولیدات  این شرکت میباشد