معرفی دستگاه فریکاتور

 این دستگاه دارای  دو نوع عملکرد میباشد :

جهت باز کردن گرفتگی های عضلانی و رفع نقاط ماشه ای (Trigger points)

– افزایش جریان خون در نواحی کم خون آسیب دیده می باشد
– ماساژ آرامبخش(Relaxation)

موارد کاربردی  فریکاتور

فریکاتور قابلت استفاده براي تمامی نقاط بدن را دارد و پرکاربردترین موارد کاربری آن عبارتند از:

مزایای کار با فریکاتور

مشخصات دستگاه فریکاتور

معرفی دستگاه فریکاتور

کاربرد در کلینیک فیزیوتراپی

معرفی دستگاه فریکاتور

کاربرد خانگی